Poufność

Firma Streamdata Sp. z o.o. jest zobowiązana do ochrony poufności danych osobowych oraz danych zgromadzonych na przekazanych nam nośnikach. Odzyskane dane przechowujemy na specjalnie stworzonym do tego celu serwerze, do którego dostęp mają wyłącznie wybrane, uprawnione (upoważnione) osoby. Sprzęt działa tylko w ramach naszej wewnętrznej sieci, co uniemożliwia jakiekolwiek ataki oraz próby ingerencji z zewnątrz, zaś pomieszczenie w którym się on znajduje zostało przystosowane specjalnie do tego celu i poddane całodobowemu monitoringowi. Odzyskane dane pozostają u nas przez okres 7 dni, po tym czasie zostają definitywnie usunięte. Oczywiście, na Państwa wyraźną prośbę, jedyną kopię przekazujemy Państwu, bez zachowywania informacji w swoich zasobach.

Profesjonalne odzyskiwanie danych

Straciłeś dane? Zadzwoń

603-690-690