Procedury i porady

  1. W przypadku utraty danych prosimy o kontakt z naszym specjalistą pod numerem telefonu (89) 650-51-63 w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. Proszę pamiętać o tym, że samodzielne działania prowadzące do odzyskania danych często mogą powodować bezpowrotne ich utracenie.
  2. Przed dostarczeniem nośnika należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, uwzględniający okoliczności utraty danych. Jego wypełnienie w znacznym stopniu ułatwi naszym specjalistom dokonanie analizy oraz przyspieszy proces odzyskiwania danych.
  3. Nośnik przekazać należy osobiście bądź za pośrednictwem kuriera. Należy odpowiednio go zabezpieczyć, tak aby w trakcie transportu nie uległ żadnym dodatkowym uszkodzeniom. Adres do wysyłki nośników: 01-378 Warszawa ul. Połczyńska 10
  4. Po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy uszkodzenia, a o jej efektach informujemy Państwa niezwłocznie. Wskazujemy na możliwości oraz koszt odzyskania danych.
  5. Po zaakceptowaniu warunków dalszej współpracy przystępujemy do odzyskania danych. Zgrywamy je na wybrany przez Państwa nośnik i odsyłamy na wskazany przez Państwa adres. Dodatkowo wykonujemy kopię zapasową przechowywaną w naszych zasobach przez okres 7 dni, po tym czasie dane zostają nieodwracalnie wykasowane.

Nasze laboratorium odzyskiwania danych jest bezpiecznym środowiskiem dla Twojego nośnika danych. Wszystkie dane klientów prywatnych i instytucjonalnych są przechowywane w laboratorium do którego dostęp jest kontrolowany. Jesteśmy zatrudniani w celu odzyskania danych niejawnych dla organów ścigania i przez prywatne organizacje. Streamdata jest przygotowana do zapewnienia Państwu odpowiedniego poziomu prywatności i ochrony materiałów niejawnych. Oferujemy ten sam poziom ochrony dla wszystkich naszych klientów.

Wszystkie odzyskane dokumenty zostają trwale usuwane z naszych archiwów po upływie 7 dni od odebrania przez Państwa danych.

Oto kilka porad naszych inżynierów:

Profesjonalne odzyskiwanie danych

Straciłeś dane? Zadzwoń

603-690-690